รอติดตาม...

สร้างแพลตฟอร์มการจัดการระบบนิเวศความปลอดภัยของข้อมูล สร้างแพลตฟอร์มการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยข้อมูลขององค์กร เพื่อให้บริการความรู้ด้านความปลอดภัยข้อมูลต่อองค์กรและผู้ใช้