รับสมัครงาน


คนที่ให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยของสารสนเทศ

หน้าที่การงาน

1、มีหน้าที่สื่อสารและการดำเนินงาน เช่นประเมินความเสี่ยงของความปลอดภัยสารสนเทศ สร้างระบบการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ ป้องกันทุกระดับ มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัยเองฯลฯ
2、สามารถช่วยสื่อสารกับลูกค้าและสรุปข้อมูล มีทักษะที่ดีในการสื่อสารและการใช้งานซอฟต์แวร์

ความต้องการ

1、จบการศึกษาอนุปริญญาขึ้นไป วิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ละเทคโนโลยี
2、มีความสามารถที่ดีในการสื่อสาร มีทักษะที่ดีในการเขียนบน ภาษาอังกฤษระดับCET4ขึ้นไป
3、มีความรู้มาตรฐานของISO27001 รู้จักป้องกันทุกระดับชั้น มีความรู้เกี่ยวกับระบบITIL
4、มีประสบการณ์ประเมินความเสี่ยง กลยุทธ์ จัดการ วางแผนและบริการหลังการขาย
5、มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ เช่น VPN/ไฟร์วอลล์/ IDS/สแกนช่องโหว่/ความปลอดภัยของเทอร์มินัล/ป้องกันไวรัส/ป้องกันการแฮ็กฯลฯ สำหรับเทคนิคใหม่ของอุตสาหกรรมมีความเข้าใจที่ลึกซึ้ง
6、รู้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เช่นAIX/SALORIES/UNIX(หรือLINUX)ฯลฯมีประสบการณ์การปฏิบัติสแกนช่องโหว่เพิ่มความแข็งแกร่งให้ความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
7、ใช้งานซอฟต์แวร์ได้คล่อง(word、ppt、Visio、ผังมโนทัศน์ฯลฯ)มีทักษการเขียนบนและการพรีเซนต์งาน
8、สามารถร่วมงานกับคนอื่นได้ มีนิสัยการทำงานที่ดี
9、ตำแหน่งนี้บางครั้งต้องไปทำงานต่างจังหวัด

ผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยสารสนเทศ

หน้าที่การงาน

1、หน้าที่หลักคือรับผิดชอบการความมั่นคงด้านสารสนเทศ ความปลอดภัยของเครือข่าย ความปลอดภัยของทุกโครงการให้แก่การสนับสนุน ตามความต้องการของโครงการผู้ช่วยต้องออกแบบแผนงานกับให้คำปรึกษาและอบรม ฯลฯ ข้อมูที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคมี ความปลอดภัยของข้อมูล ความปลอดภัยทางกายภาพความปลอดภัยไซเบอร์ ความปลอดภัยของโฮสต์ ความปลอดภัยของประยุกต์ใช้ วามปลอดภัยของWebกับช่องโหว่ด้านความปลอดภัยฯลฯ
2、เรียนรู้นโยบายและข้อกำหนดของประเทศ เข้าใจระบบการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ

ความต้องการ

1、รับปริญญาตรีขึ้นไป จบการศึกษาใหม่ สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์ ประกันสารสนเทศ เล็กทรอนิกส์ฯลฯ
2、สามารถทำงานเป็นทีมและเรียนรู้สิ่งใหม่ มีทัศนคติที่ดีด้่านเขียนบนม จริงใจกับการงานและมีความรับผิดชอบ
3、ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่กับขุดค้นปัญหา จริงจังละเอียดมีความรับผิดชอบที่สูง มีความสามารถที่เก่งด้านการสื่อสาร
4、มีเป้าหมายชีวิตด้านความมั่นคงไซเบอร์ ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับความปลอดภัยสารสนเทศ
5、มีโอกาสให้นักศึกษาฝึกงานดีเด่นเป็นพนักงานประจำได้โดยตรง

ผู้จัดการฝ่ายขายลูกค้า

หน้าที่การงาน

1、เข้าใจสภาพพื้นฐานบริษัท รู้ฟังก์ชั่นพื้นฐานผลิตภัณฑ์กับฟังก์ชั่นขยายและโฆษณาชื่อเสียงและจุดแข็งผลิตภัณฑ์
2、โดยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆแล้วได้รายชื่อลูกค้า ดำเนินการพัฒนาความต้องการของลูกค้า
3、รวบรวมข้อมูลลูกค้าโดยช่องทางต่างๆ จัดระเบียบความต้องการของลูกค้า และอัพเดทข้อคิดเห็นลูกค้าที่CRMเป็นประจำ
4、แสดงภาพลักษณ์ของบริษัท โดยมีลักษณะการทำงานที่ดีและมีความรอบคอบก่อนขาย ระหว่างขายกับหลังขาย สร้างชื่อเสียงที่ดีต่อบริษัท
5、ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและผู้จัดการฝ่ายขายลูกค้าองค์กรใหญ่ ทำให้ภารกิจยอดขายดึขึ้น เช่น เตรียมเอกสารก่อนการขาย ถ่ายเอกสารสัญญา พิมพ์เอกสารประกวดราคา ฯลฯ
6、สำหรับคำถามที่ลูกค้าถาม ต้องประสานงานกับแผนกอื่นของบริษัทและตอบกลับให้ทันที
7、มีหน้าที่รักษาความสัมพันธ์ของลูกค้า เยี่ยมลูกค้าเป็นประจำ
8、มีหน้าที่ในเก็บเงินลูกค้าที่เซ็นสัญญาแล้วตามกำหนดและแจ้งเตือนการชำระเงิน
9、ทำภารกิจการขายในเขตที่ดูแลให้สำเร็จ

ความต้องการ

1、จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ผู้มีคุณสมบัติพิเศษจะไม่กำหนดวุฒิการศึกษา
2、มีประสบการณ์การขาย3ปีขึ้นไป ถ้ามีประสบการณ์ความปลอดภัยของสารสนเทศยิ่งดี
3、เก่งในการพัฒนาลูกค้าใหม่ ประสานงานการสื่อสาร รักษาลูกค้าความสัมพันธ์ของลูกค้า
4、ทำงานมีความจริงจังและความรอบคอบ เคร่งครัดและมีความรับผิดชอบ
5、มีความสามารถที่เก่งในการสังเกต การปรับตัว การยอมรับสิ่งใหม่และการพูดการเขียน มีทักษะที่ดีในการสื่อสาร เช่นอธิบาย ชี้แจง การเขียนด้านธุรกิจ การรับฟังและเข้าใจ
6、ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัททั้งหมดอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถทำงานได้ตามปกติในสภาพความกดดัน มีทักษะในการดูแลตนเองและมีสติสัมปชัญญะในการบริการ

ผู้จัดการฝ่ายขายลูกค้าองค์กรใหญ่

หน้าที่การงาน

1、เข้าใจสภาพพื้นฐานบริษัท รู้ฟังก์ชั่นพื้นฐานผลิตภัณฑ์กับฟังก์ชั่นขยายและโฆษณาชื่อเสียงและจุดแข็งผลิตภัณฑ์
2、คุ้นเคยผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยข้อมูลกับตัวแทนผู้ผลิตและช่องทาง รวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลการตลาดและข้อมูลอุตสาหกรรม ติดตามการพัฒนาของคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันและอุตสาหกรรมทั้งหมด
3、โดยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆแล้วได้รายชื่อลูกค้า ดำเนินการพัฒนาความต้องการของลูกค้า
4、รวบรวมข้อมูลเป้าหมายลูกค้า โดยผ่านช่องทางต่างๆ จัดระเบียบความต้องการของลูกค้า และอัพเดทข้อคิดเห็นของลูกค้าที่CRMเป็นประจำ
5、แสดงภาพลักษณ์ของบริษัท โดยมีลักษณะการทำงานที่ดีและความรอบคอบในการขาย สร้างชื่อเสียงที่ดี
6、สำหรับลูกค้าที่ต้องการการจัดซื้อ ติดตามการออกประกาศและความต้องการ ติดต่อลงทะเบียน จัดเอกสารการจัดซื้อให้ระเบียบ เตรียมเอกสารการจัดซื้อและเอกสารสัญญา
7、สำหรับคำถามที่ลูกค้าถาม ต้องประสานงานกับแผนกอื่นของบริษัทและตอบกลับให้ทันที
8、มีหน้าที่รักษาความสัมพันธ์ของลูกค้า เยี่ยมลูกค้าเป็นประจำ
9、มีหน้าที่ในเก็บเงินลูกค้าที่เซ็นสัญญาแล้วตามกำหนดและแจ้งเตือนการชำระเงิน
10、ทำภารกิจการขายในเขตที่ดูแลให้สำเร็จ

ความต้องการ

1、จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ผู้มีคุณสมบัติพิเศษจะไม่กำหนดวุฒิการศึกษา
2、มีประสบการณ์ด้านการขายมากกว่า5ปี ถ้ามีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมความปลอดภัยของสารสนเทศยิ่งดี
3、เก่งในการพัฒนาลูกค้าใหม่ ประสานงานการสื่อสาร รักษาลูกค้าความสัมพันธ์ของลูกค้า
4、มีสติสัมปชัญญะธุรกิจอย่างเฉียบแหลมและมีความคิดเห็นพิเศษด้านการตลาด
5、มีความสามารถจัดตั้งประสานงาน การควบคุมความเสี่ยง การเจรจา การประชาสัมพันธ์และการปฐิบัติทำ
6、มีความสามารถที่เก่งในการสังเกต การปรับตัว การยอมรับสิ่งใหม่และการพูดการเขียน มีทักษะที่ดีในการสื่อสาร เช่น อธิบาย ชี้แจง การเขียนด้านธุรกิจ การรับฟังและเข้าใจ
7、ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัททั้งหมดอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถทำงานได้ตามปกติในสภาพความกดดัน มีทักษะในการดูแลตนเองและมีสติสัมปชัญญะในการบริการ