บริการความปลอดภัย

project-thumb
ความปลอดภัยและความเกี่ยวข้อง-บริการฝึกอบรม
นอกเหนือจากการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมที่กำหนดเองตามความต้องการขององค์กร ยังจัดให้มีการฝึกอบรมที่คุณวุฒิวิชาชีพ รวมถึงการฝึกอบรมหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบด้านความปลอดภัยข้อมูลและการรับรองคุณสมบัติสำหรับISO27001LA การฝึกอบรมหัวหน้าผู้ตรวจสอบด้านบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการรับรองคุณสมบัติสำหรับISO20000LA
project-thumb
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ-บริการประเมินผล
จากมุมมองของการบริหารความเสี่ยง ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์ระบบสาระสนเทศน์มีภัยคุกคามและช่องโหว่อย่างเป็นระบบ เพื่อประเมินระดับความเสียหายของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น และเสนอมาตรการคุกคามป้องกันและมาตรการการแก้ไข เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลให้สูงสุด
project-thumb
ระบบสารสนเทศมีความต้านทานแรงดันที่ดี-บริการทดลอง
ใช้เครื่องมือทดสอบที่มีประสิทธิภาพระดับมืออาชีพและวิธีการทดสอบ เลียนแบบผู้ใช้ในสภาพแวดล้อมการผลิตพร้อมกับการร้องขอ ได้ยืนยันคุณสมบัติของแอปพลิเคชันในสถานการณ์ทำงานเกินพิกัด เช่นความสามารถการตอบสนอง ความสามารถการจัดการ ความพร้อมใช้งานสูงกับความมั่นคงฯลฯ วิเคราะห์ความยากลำบากของฟังก์ชั่นโดยใช้เทคนิคระดับมืออาชีพกับประสิทธิภาพการทำงาน แล้วปรับปรุงงฟังก์ชั่นของแอปพลิเคชันให้ดีขึ้น
project-thumb
เเว็บไซต์ออนไลน์-บริการการเสริมแรง
เพิ่มการซ่อมแซมความปลอดภัยและการเสริมแรงสำหรับซอร์สโค้ด หน้าเว็บและข้อผิดพลาดโปรแกรม
project-thumb
พื้นฐานความปลอดภัยของอุปกรณ์-บริการการเสริมแรง
สำหรับอุปกรณ์เครือข่ายกับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เพิ่มการกำหนดค่าความปลอดภัยที่ดีขึ้นกับประสิทธิภาพความปลอดภัยของระบบต่อระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์ โปรแกรมมิดเดิลแวร์กับฐานข้อมูล รวมถึงซ่อมระบบ หยุดให้บริการที่ไม่จำเป็น การอัพเดทหรือเปลี่ยนโปรแกรมและแก้ไขการกำหนดค่ากับการอนุญาต ครอบคลุมแล้วเนื้อหาการเสริมแรงความปลอดภัยและการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์เครือข่ายและเนื้อหาอื่นๆ
project-thumb
โปรแกรม APP-บริการทดสอบความปลอดภัย
ใช้เครื่องมือทดสอบความปลอดภัยระดับมืออาชีพและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย เพื่อจำลองรูปแบบการโจมตีของแฮกเกอร์ต่อเซิร์ฟเวอร์แบ็คเอนด์ของแอปพลิเคชัน ส่วนต่อประสานธุรกิจและโปรแกรมผู้ใช้ จำลองรูปแบบการโจมตีเพื่อค้นหาความเสี่ยงที่มีอยู่และพบปัญหาเทคนิคและปัญหากิจการที่มีอยู่ในโปรแกรมผู้ใช้และเซิร์ฟเวอร์ของแอพพลิเคชั่น และให้คำแนะนำการซ่อมแซมอย่างมืออาชีพ เป็นแนวทางแก่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ในการแก้ปัญหา มีผลต่อการพัฒนากิจการและการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
project-thumb
แพลตฟอร์มคลาวด์-บริการการตรวจสอบ
สำหรับองค์กรและนักพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยจัดสรรCloud provisioningกับใช้อุปกรณ์ทดสอบทดสอบและวิศวกรฝ่ายทดสอบ เพื่อตอบสนองความต้องการทุกขั้นตอนในการทดสอบซอฟต์แวร์และระบบองค์กร ขั้นตอนที่มีอยู่คือฟังก์ชั่น ความเข้ากันได้ ประสิทธิภาพและความปลอดภัย
project-thumb
เหตุการณ์ฉุกเฉิน-บริการตอบสนอง
เมื่อเกิดเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยกับผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินดำเนินการอย่างทันที่ เพื่อจำกัดการแพร่กระจายและผลกระทบของเหตุการณ์ จำกัดความสูญเสียและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินช่วยเหลือลูกค้าตรวจสอบระบบที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด ตามการวิเคราะห์สาเหตุเหตุการณ์ที่ถูกต้อง ขจัดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบ พร้อมช่วยติดตามต้นเหตุเรื่องและช่วยจัดการธุระหลังเหตุการณ์ และเสนอแผนงานแก้ปัญหาที่มีความปลอดภัยตาม เหตุการณ์ที่มีภัยคุกคามต่อระบบ