SERVICE

บริการที่โดดเด่น

การแลกเปลี่ยนประเมินความปลอดภัยสารสนเทศที่เชื่อถือได้สำหรับTISAX
ในฐานะผลการประเมินมีความสามารถในการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ ได้รับการยอมรับพร้อมความเชื่อถือจากอุตสาหกรรมยานยนต์ ผลักดันองค์กรพัฒนาขึ้น (เช่นผู้ผลิตชิ้นส่วน ซัพพลายเออร์ ผู้ให้บริการ)เมื้อที่ตรงตามเงื่อนไขฝ่ายเกี่ยวข้อง(โดยเฉพาะOEM)ของVDA-ISAการประเมินความปลอดภัยสารสนเทศ ซึ่งผลการประเมินนี้สามารถทำให้รับรู้ซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนและความเชื่อถือ จึงลดการตรวจสอบบ่อยครั้งในOEM ที่แตกต่างกันTISAXได้กลายเป็นข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับVDAเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่จำเป็นในการสั่งซื้อของซัพพลายเออร์ ความร่วมมือโครงการ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและคุณสมบัติต่อเนื่อง
คุณค่าองค์กร
มีอายุใช้ได้สามปีโดยไม่ต้องตรวจสอบซ้ำ ตามความไว้วางใจต่อกัน ผู้เข้าร่วมได้รับความเห็นด้อย
WFS5 & WFS6การตรวจสอบความปลอดภัยชิ้นส่วนกันขโมยของVolkswagen
การประเมินนี้ตามมาตรฐานความปลอดภัยของชิ้นส่วนกันขโมยที่เป็นเอกลักษณ์ของ VW ก็คือ WFS5 & WFS6 ดำเนินการให้คำปรึกษาก่อนการตรวจสอบและงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง การให้คำปรึกษารวมถึงการพัฒนา คู่ควรกับผลิตระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนของรถยนต์ ระบบพลังงานกับชิ้นส่วนรถยนต์ไฮบริดกับรถยนต์ไฟฟ้า(ไม่รวมแบตเตอรี่) ยังรวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการผลิตและการซ่อมแซมที่จำเป็น และรวมถึงระบบข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

STANDARD

มาตรฐานใหม่

item-thumb
ข้อกำหนดกฎระเบียบWP29 CSMS
สหภาพยุโรปได้ตั้งความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นข้อกำหนดตอนอนุญาตยานพาหนะเข้าสหภาพยุโรป สหภาพยุโรปจะรวมหลักการที่ระบุไว้ในระเบียบความปลอดภัยของข้อมูลเครือข่าย WP.29 ในกรอบกฎหมายของสหภาพยุโรป ต้องตรงกับกฎระเบียบของสหภาพยุโรปอื่นๆ เช่น การปล่อยมลพิษ การบำรุงรักษาข้อมูล กฎด้านการปลอดภัยของข้อมูลของประเทศสมาชิกและสหภาพยุโรป
SAE21434ความปลอดภัยยานพาหนะทางไซเบอร์
ระบบความปลอดภัยยานพาหนะทางไซเบอร์เป็นมาตรฐานหนึ่งที่สำคัญในการสร้างกระบวนการอ้างอิง ใน IOS/SAE21434 มีข้อกำหนดการจัดการความเสี่ยงความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับยานพาหนะบนถนนและส่วนประกอบ อินเตอร์เฟซและอื่นๆ กำหนดทุกขั้นตอนของระยะเวลาการใช้งานรถยนต์ เช่น วิศวกรรมยานยนต์ การผลิต ปฏิบัติการ การบำรุงรักษาและหมดอายุการขับขี่ ผลิตภัณฑ์มารออกแบบ การผลิตและการทดสอบโดยมาตรฐานนี้ มีความสามารถในการป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์

CONSULT

การให้คำปรึกษาด้านการสร้างระบบมาตรฐาน

project-thumb
กิจการหลัก-ความปลอดภัยของข้อมูล
1、การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลตามISO27001
2、การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลตามTISAX&WFS
3、การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างระบบความปลอดภัยข้อมูลบริการคลาวด์ตาม ISO27017
4、คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างระบบความปลอดภัยข้อมูลบุคคลระบุตัวตนคลาวด์สาธารณะตาม ISO27018
project-thumb
กิจการนิยม-การปฏิบัติการและการจัดการบำรุง
ISO2000OITสร้าระบบงการปฏิบัติการและการจัดการบำรุงและให้คำปรึกษาITIL
Glorytimeให้บริการคำปรึกษาตามระบบการปฏิบัติการและการจัดการบำรุงของITILและISO20000ต่อลูกค้าลูกทุกประเภทกับผู้ให้บริการข้อมูลต่างๆ สำหรับISP
project-thumb
กิจการที่นิยม-กิจการต่อเนื่อง
คำปรึกษาด้านการสร้างระบบการจัดการต่อเนื่องทางธุรกิจISO22301
project-thumb
กิจการขยายพัฒนา- บริหารสินทรัพย์
คำปรึกษาด้านการสร้างระบบบริหารสินทรัพย์สำหรับ ISO55000
Glorytimeให้โซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับทุกด้าน เช่นกลยุทธ์และการวางแผน การตัดสินการจัดการสินทรัพย์ การใช้งานครบเวลา ข้อมูลสินทรัพย์ มุมมอง6ข้อของตรวจสอบวินิจฉัยความเสี่ยงและการทบทวน

CONSULT

การให้คำปรึกษาตามกฎระเบียบในอุตสาหกรรม

item-thumb
ให้คำปรึกษาที่ถูกต้องและมีจัดการระบบตามกฎระเบียบต่อองค์กร
มุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้บริหารองค์กรมีความสามารถระดับมืออาชีพ เช่นมีกฎระเบียบขององค์กร การบริหารตามกฎระเบียบ การควบคุมภายในองค์กร การบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม การตรวจสอบภายใน การจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายใน การสร้างระบบการจัดการ การประเมินผลตามกฎระเบียบกับใช้ผมประเมินอย่างมีประโยชน์ การประเมินผลรวมของการจัดการด้านกิจการ การจัดการตามกฎระเบียบด้านการฝึกอบรมบุคลากรกับการสร้างวัฒนธรรมสำหรับมาตรฐานที่องค์กรสร้างไว้และข้อกำหนดการจัดการ ต้องกระชับ จักรวมและให้คำปรึกษาที่ถูกต้อง

CONSULT

การให้คำปรึกษาแบบรอบรวมหลายระบบ

item-thumb
การให้คำปรึกษาประเมินการป้องกันระดับสองและสามของอุตสาหกรรมต่างๆ
ให้ความพึงพอใจต่อข้อกำหนดการป้องกันรุ่น2.0ของการประกาศองค์กรและระดับสิ่งที่ถูกประเมิน ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบระบบการประกันกับการสร้างเทคนิคและระหว่างบูรณาการกับยืนยันการประเมิน
ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมการเงิน
รวมถึงธนาคาร ฟิวเจอร์สหลักทรัพย์ กองทุนประกันภัยให้คำปรึกษาการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบประกอบด้วย แต่ไม่จำกัด เฉพาะความเสี่ยงทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีความเสี่ยงฯลฯ
การให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางคลินิกเภสัชกรรม
คำปรึกษาต่างๆเกี่ยวกับความปลอดภัยข้อมูล คุ้มครองความเป็นส่วนตัวและตรวจสอบตามกฎระเบียบ

CONSULT

การให้คำปรึกษาแบบรอบรวมหลายระบบ

item-thumb
คุณสมบัติบริการความปลอดภัยของข้อมูล
ประเภทการพัฒนาความปลอดภัย
ประเภทวิศวกรรมความปลอดภัย
คุณสมบัติการสำรองข้อมูลและกู้คืนความเสียหายจากภัยพิบัติ
การให้คำปรึกษาสำหรับการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล
คุณสมบัติการรอบรวมระบบสารสนเทศ
การให้คำปรึกษาสำหรับรอบรวมคุณสมบัติระบบสารสนเทศ