SOLUTION

การป้องกันข้อมูลรั่วไหล
วัตถุประสงค์ของโซลูชัน
ในสถานการณ์ที่การแยกประเภทข้อมูลและแบ่งลำดับข้อมูล มีการเลือกและการควบคุมข้อมูลสำคัญส่งต่อบริเวณและผู้ที่รับข้อมูล ให้ข้อมูลมที่สำคัญนี้ ในตอนแพร่กระจายและวิธีจัดเก็บเราสามารถควบคุมได้
แนะนำการใช้งาน
โซลูชันนี้ตามเทคโนโลยีการสแกน การป้องกันความปลอดภัยต่อหนังสือเอกสารงบการเงิน งบการเงินของบริษัทจดทะเบียน รหัสต้นฉบับการพัฒนาฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ ภาพวาดการออกแบบและบนความสัญญา
การป้องกันข้อมูลรั่วไหล เผื่อข้อมูลรั่วไหลตามวิถีทางต่างๆ เช่น อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล แชทIM อีเมล
บันทึกแจ้งเตือนและบล็อกต่อผู้ใช้งานมีพฤติกรรมรั่วไหลข้อมูล พร้อมตรวจสอบพฤติกรรมผู้ใช้งารด้วย
แยกแยะข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ควบคุมสภาพการใช้ข้อมูลที่สำคัญและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลที่สำคัญ
อบรมฝึกฝนพนักงานเพิ่มจิตสำนึกรักษาความลับเกี่ยวกับเอกสารที่สำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
รักษาคุณค่าอย่างมีประโยชน์
เพราะว่าเรามีประสบการณ์และข้อดีทางด้านความปลอดภัยข้อมูล เราจงทำแยกแยะข้อมูล แบ่งระดับให้ดีตามข้อกำหนดหลักชี้นำ พร้อมด้วยการเรียนรู้และเข้าใจผู้บริหารระดับสูงและมีการฝึกอบรมของพนักงาน
ตามการวิจัยผลิตภัณฑ์ป้องกันข้อมูลรั่วไหลเป็นหลายปี ลูกค้าที่มีสถานการณ์แตกต่างกัน แนะนำผู้ผลิตที่เหมาะสมให้ลูกค้า
หลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าและภาระงานที่หนักในตอนที่ลูกค้าติดต่อผู้ผลิตประเภทต่างๆโดยตรง
Glorytimeสร้างความสัมพันธ์กับผู้ผลิตป้องกันการรั่วไหลข้อมูล แชนแนลราคาช่วยลูกค้าประหยัด
Glorytimeมีส่วนร่วมในการอภิปรายและกําหนดแผนงานในฐานะที่ปรึกษา เพื่อลดภาระงานลูกค้า
Glorytimeเป็นบริษัทกำกับดูแลปฏิบัติตามแผน มีหน้าที่ปฏิบัติการการจัดการโครงการและควบคุมคุณภาพ
หลักการการป้องกันข้อมูล project-thumb
แบ่งแยกข้อมูลที่มีความอ่อนไหวโดยใช้คอมพิวเตอร์ project-thumb

SOLUTION

การจัดการแฟ้มแบบครอบคลุม
วัตถุประสงค์โซลูชั่น
การจัดการแฟ้มใช้วิธีที่เหมาะสมและลดความเสี่ยงการรั่วไหลและการลงทุนข้อมูลหลักขององค์กร
แนะนำฟังก์ชั่น
วิธีการจัดการเดิมใช้การจัดการท้องถิ่น คล้ายกับการจัดการไฟล์NASขององค์กรที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน
วิธีการจัดการคลาวด์ สร้างคลาวด์ส่วนตัว เข้าชมและจัดการได้ภายในและภายนอก เพื่อการจัดการเอกสาร
วิธีการจัดการแบบครอบคลุม คือโดยใช้วิธีการจัดการแบบดั้งเดิมกับวิธีการจัดการคลาวด์รวมกัน แล้วจัดเรียงเอกสารและข้อมูลหลักขององค์กรและการจัดการตามสิทธิ์ เพื่อตามความต้องการการเข้าชม การปรับเปลี่ยน การบันทึกกับการเผยแพร่ที่แตกต่างกัน
ความคุ้มค่า
ด้วยประสบการณ์และข้อดีของบริการให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยข้อมูลของตนเอง ทำข้อกำหนดระบบสำหรับการเข้าอ่านข้อมูลให้ดี พร้อมด้วยการเรียนรู้และทำความเข้าใจอย่างทั่วถึงของผู้บริหารระดับสูงและมีการฝึกอบรมการปกป้องข้อมูลต่อพนักงาน
ตามการวิจัยผลิตภัณฑ์การจัดการเอกสารทั้งในและต่างประเทศเป็นหลายปี เลือกและเสนอวิธีการดำเนินงานที่เหมาะสมให้ลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการการบริหาร
Glorytimeได้สร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือระยะยาวกับผู้ผลิตป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ โดยช่องราคาช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่าย
Glorytimeมีส่วนร่วมในการอภิปรายและกําหนดแผนงานในฐานะที่ปรึกษาเพื่อลดภาระงานของลูกค้า
Glorytimeเป็นบริษัทกำกับดูแลปฏิบัติตามแผน มีหน้าที่ปฏิบัติการการจัดการโครงการและการควบคุมคุณภาพ
ฟังก์ชันการทำงาน
project-thumb
เครื่องมือค้นหาข้อความเต็ม
โปรแกรมค้นหาข้อความ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาเอกสารที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
project-thumb
แคตตาล็อกมีประเภทหลายระดับ
สนับสนุนด้วยแคตตาล็อกการจำแนกประเภทแบบไม่จำกัดอย่างแท้จริง ปรับให้เข้ากับความต้องการการจัดเก็บและการจำแนกประเภทต่างๆ
project-thumb
บูรณาการข้อมูล
มีความสามารถบูรณาการที่แข็งแรง ช่วยให้เอกสารรวบรวมโดยอัตโนมัติจากระบบหรือเรื่องต่างๆ
project-thumb
การควบคุมถึงหลายมิติ
มีการควบคุมการอนุญาตมากกว่า 20 รายการ เช่น การแชร์ การดาวน์โหลด การพิมพ์และการคัดลอก
project-thumb
การควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล
อัลกอริทึมการเข้ารหัส128 บิต เทคโนโลยีเข้ารหัสกำหนดเอง ควบคุมหลายด้านพร้อมกันเพื่อความปลอดภัย
project-thumb
การจัดการตามสิทธิ์ของแคตตาล็อก
แฟ้มของสำนักงานใหญ่และสาขาเล็ก ดำเนินการการใช้ได้อย่างอิสระ และสามารถแชร์กันได้
project-thumb
การออกแบบฉากประยุกต์
ตามความต้องการการจัดการองค์กรและการทำงาน พัฒนาสถานการณ์การประยุกต์ต่างๆ เพื่อสร้างแผนที่ความรู้
project-thumb
รองรับหลายรูปแบบ
รองรับการอ่านออนไลน์ในรูปแบบไฟล์ต่างๆ เช่น PPT, Word, Excel, PDF, TXTเป็นต้น

SOLUTION

การจัดการพฤติกรรมออนไลน์
วัตถุประสงค์ของโซลูชัน
ป้องกันไม่ให้พนักงานมีพฤติกรรมทางไซเบอร์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มการใช้ทรัพยากรแบนด์วิดท์
หลีกเลี่ยงความลับรั่วไหลและความเสี่ยงด้านกฎหมาย และเพื่อความปลอดภัยข้อมูลเครือข่ายภายใน
การจัดการการสร้างภาพและการควบคุมที่ครอบคลุมสำหรับ AP ไร้สาย
แนะนำฟังก์ชั่น
การจัดการพฤติกรรมออนไลน์
การควบคุมข้อมูล
การจัดการเครือข่ายไร้สาย
การควบคุมแอปพลิเคชัน
การควบคุมจุดเด่นที่ผิดกฎ
การควบคุมข้อมูลที่วิ่งในเครือข่าย
การวิเคราะห์พฤติกรรม
ความคุ้มค่า
โซลูชันบริหารพฤติกรรมออนไลน์ช่องออกอินเทอร์เน็ต สภาพแวดล้อม10Gและเครือข่ายมีสายกับไร้สาย
ประกอบกับระบบการจัดการป้องกันข้อมูลรั่วไหล รับประกันในการอนุญาตแบ่งลำดับตามสิทธิ์และบันทึกการเข้าชมข้อมูล เหมาะสมกับข้อกำหนดด้านการตรวจสอบและกฎระเบียบของอุตสาหกรรม

SOLUTION

คลาวด์การจัดการองค์กร
วัตถุประสงค์ของโซลูชัน
ป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องกรั่วไหลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพลด
ค่าใช้จ่ายมีลดลงอย่างมากในการดำเนินงานและการบำรุงรักษาเดสก์ทอป
แนะนำฟังก์ชั่น
โซลูชันคลาวด์เดสก์ทอปแบบบูรณาการประกอบด้วยอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก Virtual Desktop Controller virtual machine management softwareกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้บรรลุเปิดใช้งานการปรับใช้เดสก์ท็อปทำงานแบบครบวงจรบนเซิร์ฟเวอร์สำหรับพนักงานองค์กร จากนั้นผ่านเครือข่าย (LANหรือ WAN) จัดส่งระบบเดสก์ท็อปส่วนตัวให้กับพนักงานอย่างรวดเร็ว พนักงานสามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์ปลายทางประเภทต่างๆ เช่น อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก โน๊ตบุ๊ค มือถือและแท็บเล็ตฯลฯ จงสร้างรูปแบบใหม่ของการทำงานที่ออฟฟิศ
ความคุ้มค่า
หนึ่งในแผนการดำเนินงานที่หลังปรึกษาคือโซลูชั่นที่สมบูรณ์สำหรับระบบการจัดการเดสก์ท็อปแบบดั้งเดิม