2023-02-24 by Glorytime

เงื่อนไขการใช้บริการ

บทนำ

 • เว็บไซต์นี้จัดทำโดย"Shanghai Glorytime Information Technology Co., Ltd"“Glorytime"หรือ"บริษัทของเรา"ซึ่งตั้งอยู่ในอาคารYinchengHongqiao เขตฉางหนิงของเซี่ยงไฮ้ ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เกี่ยวกับบริษัทของเรา บริษัทในเครือหรือบุคคลที่สามจัดทำขึ้นโดยบริษัทของเรา แต่บริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะครบถ้วน ถูกต้องและล่าสุด สำหรับข้อผิดพลาดหรือการเบี่ยงเบนใดๆที่อาจเกิดขึ้นในเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ บริษัทของเราขอประกาศว่าจะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายใดๆทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์นี้คุณต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด คุณสามารถเรียกดูหรือพิมพ์ได้

ข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปของเว็บไซต์

1. ลิขสิทธิ์
 • ทุกหน้า(เนื้อหากับโครงสร้าง)ของเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ที่บังคับใช้ ลิขสิทธิ์ที่ได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัด เฉพาะสิทธิในการทำซ้ำ ดัด แปลง แปล จัดเก็บและประมวลผลในสื่ออื่นๆ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห้ามทำซ้ำและใช้ประโยชน์จากหน้าเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับความอนุญาตเป็นเอกสารทางการจากบริษัทของเรา การคัดลอกข้อมูลและข้อมูลใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ข้อความต้นฉบับคลิปหรือวัสดุภาพ(ยกเว้นภาพที่บริษัทของเราใช้เพื่อเผยแพร่ข่าว) หรือการพัฒนาหรือเผยแพร่ในรูปแบบอื่นๆ จะต้องได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ของเราก่อน สิทธิในการเผยแพร่และสำเนาเป็นของบริษัทของเรา
2. เครื่องหมายการค้า
 • โลโก้"Glorytime"และชื่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท ในเครือและผู้ออกใบอนุญาตของ"Glorytime"การใช้หรือใช้เครื่องหมายการค้าในทางที่ผิดโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นสิ่งต้องห้ามโดยชัดแจ้งและถือเป็นการละเมิดกฎหมายเครื่องหมายการค้ากฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
3. ไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์ของฝ่ายที่สาม
 • หน้าเว็บไซต์นี้มีลิงก์(เช่นการเชื่อมโยงหลายมิติ)ซึ่งคุณสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยฝ่ายที่สามได้ บริษัทของเราไม่จำเป็นที่จะต้องรู้เนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้อย่างถ่องแท้ บริษัทของเรานำความสะดวกในการเข้าถึงเว็บไซต์เท่านั้นและจะไม่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้ ลิงก์เว็บไซต์ของฝ่ายที่สามที่บริษัทของเราได้เสนอเพื่อให้คุณเข้าใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้ง่ายขึ้น แถลงการณ์บางส่วนในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ไม่ใช่ของบริษัทเรา โดยเฉพาะเราจะไม่รับผิดชอบทั้งทางตรงและทางอ้อมตอนเว็บไซต์เหล่านี้ทำผิดกฎหมายและการละเมิดสิทธิ
 • ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้ผ่านการเชื่อมโยงหลายมิติของเว็บไซต์นี้เป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาของหน้าเว็บการขายผลิตภัณฑ์และการประมวลผลการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของตน
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิความเป็นส่วนตัวที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง
 • ในกรณีที่มีคำสั่งการซื้อขายหรือข้อความทางกฎหมายอื่นๆ เกิดขึ้นสัญญาที่เกิดขึ้นจะถูกสร้างขึ้นระหว่างผู้ใช้กับผู้ดำเนินการเว็บไซต์หรือผู้จัดจำหน่ายเท่านั้นและไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างผู้ใช้และบริษัทของเรา ความสัมพันธ์ทางคดี โปรดทราบว่าข้อกำหนดทางการค้าทั่วไปของผู้ให้บริการเหล่านี้บนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหลายมิติ
 • ข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้ใช้กับลิงก์ทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์ของบริษัทและเนื้อหาของเว็บไซต์ทั้งหมดที่ผู้ใช้ได้รับจากลิงก์ดังกล่าว
4. ข้อยกเว้น
 • ตามขอบเขตกว้างสุดที่กฎหมายอนุญาต บริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้
 • บริษัทเราได้ดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้เว็บไซต์นี้ปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์ แต่ว่าบริษัทของเราไม่สามารถรับประกันได้ ดังนั้นบริษัทเราจะเตือนให้คุณใช้เครื่องสแกนไวรัสหรือใช้มาตรการป้องกันไวรัสอื่น ก่อนที่จะดาวน์โหลดไฟล์และข้อมูล บริษัทของเราไม่รับประกันข้อผิดพลาดหรือความถูกต้องของบริการที่นำเสนอโดยเว็บไซต์นี้
5. การคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
 • เว็บไซต์นี้มีข้อความชี้แจงต่ออนาคตตามความคาดหวังของผู้บริหารบริษัทเรา เมื่อมีคำเช่น"ความคาดหวัง"“ความตั้งใจ"“เชื่อ"“ประมาณ"“ความหวัง"และ"แผน"เป็นต้น คำเหล่านี้จะถูกออกแบบมาเพื่อชี้แจงข้อความนี้เกี่ยวกับเรื่องในอนาคต คำชี้แจงเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของบริษัทเราในเหตุการณ์อนาคต ดังนั้นจึงมีความไม่แน่นอนและความเสี่ยง
 • ปัจจัยหลายอย่างอาจนำไปสู่ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงจากงบเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัด เฉพาะการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและธุรกิจโดยรวมการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยการเปลี่ยนแปลงต้นทุนของบริษัท การฟ้องร้องและความเสี่ยงในการดำเนินงานระหว่างประเทศการแนะนำผลิตภัณฑ์การแข่งขัน ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ไม่ได้รับการยอมรับจากตลาด การเปลี่ยนแปลงในกลยุทธ์ทางธุรกิจการได้มาและการควบรวมกิจการ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อบังคับและเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทของเราไม่สามารถอัพเดทรายงานบางส่วนหรือทั้งหมดได้อย่างต่อเนื่อง แต่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องและอัพเดทรายงานที่เกี่ยวข้องในเวลาที่เหมาะสม

เพิ่มเติมเงื่อนไขการใช้บริการ

หากข้อกำหนดใดๆ ที่หมดอายุแล้ว จะไม่มีผลต่อเงื่อนไขข้อกำหนดที่เหลืออยู่